2015-04-24
De satsningar som har gjorts på cykeltrafik och kollektivtrafik har gett resultat. Det visar resultatet från den stora resvaneundersökning som gjordes i Värmland i höstas. Bland annat har resandet med kollektivtrafik till och från Karlstad ökat, samtidigt som resandet med bil har minskat.
2015-04-30
På onsdagen fattades beslut om projekt i både Interreg Sverige–Norge och Norra Mellansveriges Strukturfondspartnerskap.
2015-04-27
Stewe Claeson får Selma Lagerlöfs litteraturpris för 2015. Det tillkännagavs på Mårbacka på måndagen.
2015-04-24
Region Värmland ska inrätta en barnkommission som ska arbeta med att utveckla och förbättra livsvillkoren för barn och unga i Värmland. Det beslutade regionfullmäktige vid sitt sammanträde idag.
2015-03-26
Onsdagen den 25 mars anlände en delegation från Fujian-provinsen, Kina, till Värmlandsarkiv.
2015-03-25
DigIT Värmland vill lyfta fram nyttoeffekten av den digitala omställningen och efterlyser nu "årets bästa digitala insatser".
2015-03-04
Nu är programmet för DigIT Värmland klart - en bred regional kraftsamling kring den digitala omställningen. DigIT Värmland hålls onsdag 29 april på Karlstad CCC och vänder sig till alla leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet.